QuesosFrescos.html
PROD. DE FABRICACIÓ PROPIA
PRODUCTES EN DISTRIBUCIÓ

L'oferta de QUE’S LIDER, es veu  complementada

amb diverses  distribucions de productes.


Aquests productes procedeixen de dos fonts bàsicament:

un ampli catàleg de productes, per ser soci del

GRUP AMETA , i un altre pes important té l'assortiment

de Productes Regionals de qüalitat contrastada.

QUE’S LIDER, presenta sota el nom “EL NOSTRE” una gamma complerta de productes de fabricació propia, distribuits en les sigüents línies:

Des de la seva posició dominant en fabricació

i distribució de formatge fresc, Queslider ha diversificat la seva presencia al mercat català

amb l'implantació de noves línies de producte.


A l'actualitat, QUE’S LIDER ha traslladat la seva

filosofía de fabricació, amb metodes artesanals a

pastissos, confitures, formatges madurats,... i,

la seva pertanyença al GRUP AMETA, ha posicionat

estratégicament la marca en nous segments de

mercat mes enllà del seu llideratge en

formatge fresc al comerç tradicional.

Molt mes 
  que
Formatge Fresc

CAS

InstalacionsLogisticarefrigerada.html
http://www.ameta.es
Contacte_Localitzacio.html
InstalacionsFabricacio.html

PRODUCTES